CAD och produktutveckling – Högskolan i Gävle

Mycket bra och rolig kurs i 3d-cad och även produktutveckling. Mycket bra referenslitteratur där du får lära sig grunderna i cad men inte enbart. Du får lära dig om produktutveckling och testa själv med ett eget projekt. Mycket bra kurs med jättebra support om du behöver ställa några frågor. Boken är lättläst och innehåller det […]

Android Basics: User Interface

Perfekt kurs om du vill börja lära göra dig appar för Android. Lär dig grunderna hur man gör. Att utveckla appar är komplicerat och det är bra att de har delat upp utbildningen i flera mindre kurser. Mycket bra kurs där alla kan hänga med. Eftersom det är en gratiskurs är supporten lite begränsad och […]