Android Basics: User Interface

Perfekt kurs om du vill börja lära göra dig appar för Android. Lär dig grunderna hur man gör. Att utveckla appar är komplicerat och det är bra att de har delat upp utbildningen i flera mindre kurser. Mycket bra kurs där alla kan hänga med. Eftersom det är en gratiskurs är supporten lite begränsad och […]